Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Nøkkeltall

Konsern Finansielle nøkkeltall N

A:

Driftsresultat + avskrivninger

 

B:

Investeringer i driftsmidler og
immaterielle eiendeler - goodwill

 

C:

Egenkapital + rentebærende gjeld

 

D:

Driftsresultat
Driftsinntekt

 

E:

Driftsresultat + av- og nedskrivninger
Driftsinntekt

 

F:

Resultat etter skatter
Gjennomsnittlig egenkapital

 

G:

Driftsresultat + renteinntekter
Gjennomsnittlig sysselsatt kapital, 12 mnd

 

H:

Driftsresultat + renteinntekter
Gjennomsnittlig total kapital

 

I:

Resultat før skatt + finanskostnader
Finanskostnader

 

J:

Egenkapital
Totalkapital

 

K:

Driftsinntekt
Gjennomsnittlig totalkapital

 

L:

Netto rentebærende gjeld
Egenkapital

 

M:

Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld

 

N:

Likvider + finansinvesteringer + debitorer
Kortsiktig gjeld

 

O:

Resultat etter betalbare skatter + avskrivninger - minoritetsinteresser
 +/- korreksjon for andre ikke likvide resultatposter
og endring i arbeidskapital.

 

P:

Årsresultat henført til aksjonærer i morselskapet
Gjennomsnittlig antall aksjer

 

Q:

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet
Gjennomsnittlig antall aksjer

 

R:

Total egenkapital
Gjennomsnittlig antall aksjer

 

S:

Forslag til utbytte for regnskapsåret

 

T:

Antall timer sykefravær
Tilgjengelige timer - Overtid

 

U:

Antall fraværsskader per million arbeidede timer, 12 måneder rullerende